Työpaketit

Työpaketit

Digital & Circular Design Sprint

Visioiva innovointi – ennakoi ja opi ketterästi

Design Sprint on prosessi, jonka tarkoituksena on tuottaa näkymiä ja ratkaisuideoita yritysten digitaalisuuden ja kiertotalouden haasteisiin nopeasti ja ketterästi. Sprint auttaa yrityksiä määrittämään tavoitteita, vahvistamaan olettamuksia sekä kiteyttämään yrityksien kehityskohteet.

Design Sprintin aikana jalostetaan ideoista konsepti, jonka pohjalta lähdetään kokeilemaan toimivia ratkaisuja Minifaktorin yhteistyöverkostoissa ja Digijameissa.

Minifaktori luova

Farmi & yhteisö – opi ja kokeile teknologiaa

Minifaktorissa opitaan ja kokeilaan alan tulevaisuuden digitaalisia toimintamalleja ja työkaluja sekä kehitetään verkostoja.

Digijamit 

Digijameissa laajennetaan ymmärrystä yritysten D&C Design Sprintissä nousseisiin haasteisiin. Uusia konsepteja kehitetään ja testaan kohderyhmällä Digijameissa muotoilun menetelmin. Tulokset analysoidaan ja kiteytetään toimivaksi ratkaisuksi.  

Virtual Playground

Jatkuva oppiminen – opi yhdessä ja jaa uudet kokemukset

Jatkuvan oppimisen tueksi luodaan Virtual Playground -toimintamalli. Virtual Playground mahdollistaa yhteisöllisen toiminnan ja tiedon jakamisen. Kaikki hankkeeseen osallistujat voivan jakaa materiaalia ja osallistua keskusteluun.