Minifaktori

Minifaktori

LUOVA FARMI & YHTEISÖ

Minifaktorissa opitaan ja kokeilaan alan tulevaisuuden digitaalisia toimintamalleja, työkaluja ja rakennetaan verkostoja.

Digijamit 

Digijameissa laajennetaan ymmärrystä yritysten digitaalisaation ja kiertotalouden haasteisiin. Uusia konsepteja kehitetään ja testaan muotoilun menetelmin. Tulokset analysoidaan ja kiteytetään toimivaksi ratkaisuksi.

Verkostojen rakentaminen

Hankkeessa selvitetään uusia paikallisia toimintamalleja tuotantoyhteistyön mahdollistamiseksi. Tavoitteena on kehittää alueen tekstiili- ja muotiteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä koota osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka palvelee yritysten tarpeita. Minifaktori kokoaa luovan osaamisen farmin ja mahdollistaa konkreettisen alustan kokeiluille.