01.08.2020-30.09.2023

Tekstiili- ja muotialan

kiertotalouden, jatkuvan oppimisen

ja digitaalisen osaamisen

koulutushanke (ESR)

Circular economics in textile and fashion,

continuous learning and the digital

skills training project (ESR)


Liity Discord-palvelimellemme tästä:

https://discord.gg/XufGayX2Bn

 


Digital & Circular Design Sprint

2021 –

VISIOIVA INNOVOINTI
Muutostarpeiden tunnistaminen 
ja yritysten omat kehityshaasteet

Minifactori

2021-2022

LUOVA FARMI & YHTEISÖ
Yritysten digitaalisuuden
ja kiertotalouden 
haasteiden ketterät kokeilut
ja yhteistyö

Virtual Playground

2022-2023

JATKUVA OPPIMINEN
Oppimisen yhteisöllinen jakaminen
digitaalisessa toiminta- ja
oppimisympäristössä