DC Fashion House

Kenelle?

– Kehittyville tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille, sekä heidän sidosryhmilleen

– Opiskelijoille, alumneille ja asiantuntijoille

– Ja heille, jotka haluavat oppia lisää tekstiilialan kiertotaloudesta ja digitaalisuuden mahdollisuuksista

Miksi?

Digital & Circular Fashion House on muoti- ja tekstiilialan kiertotalouden, jatkuvan oppimisen ja digitaalisen osaamisen koulutushanke. Hankkeessa opitaan miten digitaalisilla ratkaisuilla ja muotoilun menetelmillä voidaan luoda ja kehittää kiertotalousinnovaatioita. Uuden oppisen kautta syntyy uusia toimintamalleja, ammatteja sekä liiketoimintaa. Hanke edistää digitaalisuuden ja kiertotalouden osaamista, sekä parantaa alueen yritysten kilpailukykyä ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

Miten?

Digital & Circular Fashion House kokoaa yhteen yritykset, opetus- ja tutkimuslaitokset, organisaatiot sekä muut alan sidosryhmät. Tavoitteena on vahvistaa muotiteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa kootaan koulutuksen kautta osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka kykenee palvelemaan tehokkaasti yritysten tarpeita ja verkottumaan kansainvälisesti. Hankkeessa luotava koulutusmalli vastaa alan jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Design sprint / Minifaktori / Virtual Playground

Mitä?

Hankkeen odotetut tulokset ovat:

Digital & Circular -tiekartta ja -yhteistyöverkosto / Digital & Circular Design Sprint / Uudet digitaaliset palvelumallit ja Digital & Circular palveluliiketoiminta yrityksissä / Kansainvälinen näkyvyys ja uuden osaamisen markkinointi / Jatkuvan oppimisen Digital & Circular –koulutusmalli / Satoja uusia kiertotalouden ja digitaalisen muodin osaajaa

Digital & Circular Fashion House on muodin kiertotalouden, jatkuvan oppimisen ja digitaalisen osaamisen koulutushanke

Digital & Circular Fashion House -hankkeen tavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin monialaisten toimintaympäristöjen murroksessa, jossa kiertotalous, digitaalisuus ja 3D ovat merkittävämmässä roolissa.

Digital & Circular Fashion House kokoaa yhteen opetus- ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä sekä muita toimijoita. Yhteisenä tavoitteena on kehittää muotiteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä koota osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka kykenee palvelemaan yritysten tarpeita ja verkottumaan kansainvälisesti.

Digital & Circular Fashion House -hanke koostuu kolmesta osasta, jotka ovat muutostarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistamisen Design Sprintit (TP1), yhteistyön ja kokeilujen Minifactori (TP2) ja Virtual Playgroung –toiminta- ja oppimisympäristö (TP3).

Hanke tukee Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman eritystavoite 9.2:n tavoitteita, jonka mukaan hankkeessa parannetaan yritysten kasvumahdollisuuksia ja tuetaan toimialan osaamisen kehittymistä. Hankkeessa luotava koulutusmalli vastaa alan jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Tuloksena syntyy alueen digital & circular -roadmap ja koulutusmalli, sekä satoja uusia muodin osaajia.

Digital & Circular Fashion House

Hankekoodi: S22176

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Hankkeen toteuttaja: Savonia-amk

Toteutusajankohta: 1.8.2020 – 31.5.2023

Hankkeen yhteyshenkilö: Kasperi Vuorikari, Projektipäällikkö

Puhelin: +358 447856027,

Sähköposti: kasperi.vuorikari@savonia.fi

Linkki elyn sivulle:

Hanke luotaa meidät tekstiilialan kestävän kehityksen tulevaisuuteen.