Yhteystiedot

Löydät meidät

Digital & Circular Fashion House toimipiste sijaitsee KPY Novapolis, Microkadun kampuksella Kuopiossa. A-siiven pääovista tultaessa, seuraa opasteita kohti L-siipeä. Löydät meidät projektitilasta: L120

Osoite: Microkatu 1, 70201 Kuopio

Yhteyshenkilö: Kasperi Vuorikari, Projektipäällikkö

Sähköposti: kasperi.vuorikari(a)savonia.fi

Puhelin:  +358 447856027

Kasperi Vuorikari

Projektipäällikkö

“Kiertotalouden avulla pyrimme ratkaisemaan aikamme suuren haasteen ilmastonmuutoksen.”

Puhelin: +358 447856027

Sähköposti: kasperi.vuorikari(a)savonia.fi

Harri Auvinen

Tutkimuspäällikkö

“D&C Fashion House -hanke kehittää paikallista osaamista ja tukee näin tekstiili- ja muotialan yritysten kilpailukyä.”

Puhelin: +358 447856923

Sähköposti: harri.auvinen(a)savonia.fi

Jouni Silfver

Muotoilun lehtori, teollinen muotoilu

“Kiertotalouden uusilla digitaalisilla ratkaisuilla voidaan toivottavasti vähentää  ympäristön kuormitusta.”

Puhelin: +358 505859330

Sähköposti: jouni.silfver(a)savonia.fi

Sirpa Ryynänen

Muodin- ja muotoilun lehtori, muodin digitaaliset teknologiat

“Uskomme, että uudenlainen muotiajattelu johtaa uusiin innovaatioihin, sekä rohkaisee luovuuteen ja mielikuvitukseen. Muodin digitaaliset menetelmät ja työkalut ovat yhä tärkeämmässä roolissa tulevaisuuden muodin muutoksissa.”

Puhelin: +358 447855825

Sähköposti: sirpa.ryynanen(a)savonia.fi

Laura Pakarinen

Muodin ja muotoilun lehtori, palvelumuotoilu ja funktionaalinen muoti

“Muotiajattelumme tähtää merkityksellisyyden lisäämiseen tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, jotta ne olisivat kestäviä ja haluttavia. Laaja-alainen ja holistinen kestävä muotiajattelu on keskeinen kilpailutekijä millä tahansa bisneksen alalla.”

Puhelin: +358 447855836

Sähköposti: laura.pakarinen(a)savonia.fi

Jasmin Raitala

Myynnin ja markkinoinnin kehittäjä

“Kiertotalous merkitsee meille ympäristöstä huolehtimista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Uusien innovaatioiden avulla voidaan vähentää ympäristökuormitusta.”

Puhelin: +358 447855041

Sähköposti: jasmin.raitala(a)savonia.fi

Ulla Santti

Liiketoiminnan kehittäjä

“Digitaalisuus on merkittävässä roolissa kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.”

Puhelin: +358 447856921

Sähköposti: ulla.santti(a)savonia.fi

Raisa Leinonen

TKI-asiantuntija, Muotoilu

“”

Puhelin: +358447855833

Sähköposti: raisa.leinonen(a)savonia.fi

Ville Berg

Tietotekniikan lehtori

“Mietitään yhdessä digitaalisia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi.”

Puhelin: +358 447856054

Sähköposti: ville.berg(a)savonia.fi

Mikko Vidgren

Muotoilija

“Tulevaisuuden visiot opinnoissa kannustavat digitaaliseen työympäristöön. Tämän pohjalta tavoitteena on lisätä tuotantotapoihin kestävän kehityksen periaatteita ja pyrkiä vihreämpään maailmankuvaan.”

Puhelin: +358 447856270

Sähköposti: mikko.vidgren(a)savonia.fi

Outi Paldanius

Muotoilija

“Muotoilun moniosaaja. Palvelumuotoilun ja tiimityöskentelyn taitoihin syventynyt tulevaisuuden diskursiivinen tuottaja.”

Puhelin: +358 442309504

Sähköposti: outi.paldanius(a)edu.savonia.fi

Taija Kokkonen

Muotoilija

“Digitaalisien työskentelytapojen myötä tulevaisuudessa pystytään kehittämään uusia innovaatioita kestävämpään kehitykseen. Muotoilijoina tehtävämme on luoda uusia toimintamalleja hiilineutraalimpaan huomiseen.” 

Puhelin: +358

Sähköposti: taija.kokkonen(a)edu.savonia.fi